Przynależność do zespołów parlamentarnych

- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności (od 8.02.2017 do 23.05.2017)

- Parlamentarny Zespół ds. Reform Systemowych i Wolnorynkowych (od 10.12.2015)

- Parlamentarny Zespół Języka Esperanto (od 13.09.2015)

- Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (od 27.04.2016)

- Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża (0d 6.12.2017)

- Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny (od 25.02.2016)