Przynależność do komisji i podkomisji

- [PRZEWODNICZĄCY] Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (od 16.11.2015)

   - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232) (od 23.03.2017 do 20.04.2017)

   - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409) (od 20.04.2017)

   - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przed Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej niektórych innych ustaw (druk 1868) (od 25.10.2017)

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (od 16.11.2015)

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (od 13.04.2018)