Przynależność do komisji

Przynależność do komisji i podkomisji

  • Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych od 16-11-2015  
  • Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej od16-11-2015 przewodniczący