Plan pracy 1-5.04.2019

PONIEDZIAŁEK

Spotkania w Olecku i Białymstoku.

WTOREK

WARSZAWA, Posiedzenia Komisji.

ŚRODA

WARSZAWA, Posiedzenie Sejmu i Komisji.

WARSZAWA, XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

CZWARTEK

WARSZAWA, Posiedzenie Sejmu.

WARSZAWA, XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

PIĄTEK

OLSZTYN, Biuro poselskie.

Plan pracy 25-30.03.2019

PONIEDZIAŁEK

OLSZTYN, Dyżur w biurze poselskim.

WTOREK-CZWARTEK

LITWA

PIĄTEK

OSTRÓDA, Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach.

SOBOTA

OLSZTYN, XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazu.