Publikacje

INSTYTUT SOBIESKIEGO

Uwaga: Sprawuje obecnie funkcję publiczną, która wyklucza zaangażowanie eksperckie.

 

Media

 

Wybrane publikacje

  1. „Spór o status obwodu kaliningradzkiego po rozpadzie ZSRR, prezentowany przez kaliningradzką prasę”, (w) „Dawna a nowa Rosja”. Pod redakcja Romana Jurkowskiego i Norberta Kasparka, Warszawa 2002.
  2. „Przygotowanie obwodu kaliningradzkiego do sąsiedztwa z Unią Europejską”, Polityka Wschodnia, Warszawa-Toruń, nr 1/2002.
  3. „Spór w lokalnej prasie o status obwodu kaliningradzkiego”, Polityka Wschodnia, Warszawa-Toruń, nr 2/2002.
  4. „Kaliningrad w perspektywie rozszerzenia UE”, Raporty i Analizy 2/2002, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (współautor).
  5. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport Fundacji Stefana Batorego i Wspólnoty Kulturowej „Borussia”, Olsztyn 2004 (współautor rozdziału III, Transgraniczna współpraca gospodarcza).
  6. „Wizerunek Rosjan w prasie polskiego pogranicza”, (w) „Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń”. Pod redakcją Tatiany Rongińskiej i Andrzeja de Lazari, Łódź 2006.

 

www.sobieski.org.pl