Okręg wyborczy

Okręg wyborczy 35. - Olsztyn (Ełk, Kętrzyn, Szczytno)

 

 

Okręg wyborczy nr 35 obejmuje powiaty: