Poseł Maciejewski został członkiem Delegacji Sejmu i Senatu RP do kontaktów z Sejmem Republiki Litwy.