Ełk, Otwarcie Klubu Seniora 30.01.2018

Fot. elk.dlawas.info

Klub Seniorów powstał dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu, czy aktywizacja osób starszych to tylko niektóre z celów działalności Klubu "Senior+". Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Łączny koszt inwestycji to 150 tys. zł, w tym dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.