XXIX Forum Ekonomiczne, 3-5.09.2019 Krynica Zdrój

W dniach 4-6.09.2019r. odbyło się XXVI Forum Ekonomiczne. Jak co roku tematami przewodnimi były najważniejsze problemy gospodarcze, polityczne i społeczne. Jednym z prelegentów na tegorocznym Forum był poseł Maciejewski, który wziął udział w panelu dyskusyjnym pt.: "Regiony w działaniu: jak mądrze inwestować w rozwój?".

Udane inwestycje stanowią podstawę rozwoju regionu. Każdemu dobremu włodarzowi zależy na podniesieniu poziomu życia mieszkańców, rozwoju najbliższej okolicy i zwiększeniu jej atrakcyjności. GUS podał w lutym, że w połowie ubiegłego roku do każdej gminy w Polsce trafiły pieniądze unijne. Wartość inwestycji, na które podpisano umowy o dofinansowanie ze środków UE, osiągnęła niemal 186,4 mld zł. Co zrobić, aby przyspieszyć rozwój gospodarczy regionu? Jak ukierunkować środki z funduszy unii europejskiej by mądrze wzmocnić rozwój regionu? Jak poprawić pozycję miasta i regionu w międzynarodowych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej?