Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Olsztyn 1.08.2019

1.08.2019r. z okazji 75 letniej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w imieniu posła Andrzeja Maciejewskiego, kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Powstania Warszawskiego w Olsztynie złożyła asystentka Ewelina Kołtan.