Spotkanie z mieszkańcami Olecka, 11.05.2019

Burmistrz Karol Sobczak