XLII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, Poznań 5-6.03.2019

W dniach 5-6.03.2019 w Poznaniu odbyło się XLII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Pierwszego dnia Zgromadzenia wybrano nowego prezesa i Zarząd. Nowym prezesem ponownie został Zygmunt Frankiewicz. Przedstawiono również projekt programu działań statutowych Związku i budżetu na rok 2019.