Obchody 77. Rocznicy powstania Armii Krajowej, Olsztyn 14.02.2019

14.02.2019 pod olsztyńskim pomnikiem AK oraz w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie, odbyły się uroczyste obchody 77. rocznicy powstania Armii Krajowej. 14.02.1942 roku generał Władysław Sikorski wydał rozkaz by przekształcić Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Armia ta uznawana jest za największą podziemną armię czasów II wojny światowej. Formalnie została rozwiązana w 19.01.1945 roku.

Czytaj więcej

XX Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, Warszawa 12.02.2019

12.02.2019 w Warszawie odbyła się XX Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu. Litewskiej delegacji przewodniczył Arvydas Nekrosius, po stronie polskiej delegacji stanęła wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Przedmiot rozmów stanowiły obustronne relacje krajów, bezpieczeństwo regionalne, a także współpraca naukowa, gospodarcza, czy infrastrukturalna. Poruszono również temat sytuacji Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce. Obrady zakończyły się podpisaniem deklaracji Zgromadzenia.

Czytaj więcej